UrbanCut Vilkår og betingelser

Følgende vilkår og betingelser er gældende for abonnenter hos UrbanCut ApS – i det følgende benævnt UC. Aftalen indgås mellem dig som abonnent og UrbanCut ApS, Nørholmsvej 231, 9000 Aalborg CVR-nr. 38877771.

Alle priser, gebyrer og lign., der henvises til i disse medlemsbetingelser, vil altid kunne findes på vores abonnements side på www.UrbanCut.dk

1. Typer af abonnementer

UC tilbyder fem forskellige abonnementstyper, JustCut, JustCut Plus, JustCut Premium, FullCut og FullCut Plus.

Et abonnement giver adgang til alle UC’s saloner i Danmark, som tilbyder klipning inden for netop det abonnement du har købt.

Dit abonnement er personligt og må ikke benyttes af andre end dig. Dit abonnement er løbende og fortsætter, indtil det opsiges/ophæves i henhold til pkt. 12 og 14.

Dit abonnement opsiges/aktiveres via dit personlige login på websitet www.urbancut.dk 

2. Abonnementstyper

Der findes i alt 5 abonnementstyper: JustCut (1 x klipning hver 1,5 måned), JustCut Plus (1 x klipning hver måned, JustCut Premium (2 x klipninger hver måned), FullCut (1 x klipning hver 1,5 måned) og FullCut Plus (1 x klipning hver måned). Ved JustCut klipninger er der afsat 15 minutter per klipning og ved FullCut klipninger er der afsat 30 minutter per klipning. FullCut abonnementerne er inklusive hårvask. JustCut abonnementerne indebærer ikke hårvask.

Abonnenter med JustCut forventes at møde med nyvasket hår og uden produkter i håret. Hvis Frisøren vurderer, at der er behov for en hårvask eller ønske du selv en hårvask inden klipningen, skal dette tilkøbes i UC’s app. Dette udløser en QR-kode som skal scannes af Frisøren, hvorefter dette er registreret og afregnes med DKK 25,-

Du aftaler selv med frisøren, hvordan du vil klippes, og hvilket resultat du ønsker. UC er ikke ansvarlig for det stilmæssige resultat af en ydelse.

Hvis frisøren vurderer, at den klipning du ønsker ligger udenfor hvad en UC-klipning indebærer, og du dermed ikke bliver klippet, skal du kontakte UC support på: [email protected].

3. Oprettelse af abonnement

Du kan melde dig ind i UC på vores hjemmeside eller via vores app. Du kan benytte dit abonnement straks efter, vi har registreret din tilmelding og betaling.

For at tegne et abonnement skal du oplyse navn, e-mail og dansk telefonnummer. Derudover skal der oplyses betalingskort (Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro og JCB), som bruges til at trække abonnementsprisen månedligt.

Hvis dine kontakt- eller kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles UC. Det er abonnentens ansvar, at UC til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

Hvis du er under 18 år eller er umyndiggjort, kan du kun tegne et abonnement, hvis en myndig person/værge tegner medlemsskabet for egen regning på dine vegne. Den myndige person/værgen hæfter for ethvert krav, som vi måtte have mod dig i relation til dit medlemskab. 

4. Ændring af abonnement

Du kan til enhver tid ændre dit abonnement fra én type til et andet. Det gør du i UC’s app eller via websitet. Du opkræves prisen for den første måned for det nye abonnement du skifter til, når du foretager købet. Der frigives klip i det nye abonnement du skifter til med det samme.

Har du overskydende klip i dit eksisterende abonnement, overføres dette til dit nye abonnement. Dette er forudsat du skifter fra et JustCut abonnement til et andet JustCut abonnement – eller fra et FullCut abonnement til et andet FullCut abonnement. Din skæringsdato for abonnementet ændres fra den dag du skifter, og du vil herefter blive afkrævet betaling hver måned på denne dato.

Bemærk at hvis du skifter fra JustCut til FullCut eller fra FullCut til JustCut, så vil du få krediteret værdien af eventuelt opsparede klip på din konto. Vi kontakter dig i så fald med en opgørelse af det tilgodehavende beløb, som du får udbetalt til din konto.

5. Brug af saloner

Du får adgang til vore saloner via vores UC-app ved at fremvise din personlige QR-kode hos frisøren, du ønsker at blive klippet hos. Hver QR-kode kan kun benyttes én gang og har en gyldighed på 30 minutter. Er denne udløbet, kan du i app’en anmode om en ny kode, dog kun såfremt du har klip tilbage på dit abonnement.

QR-koderne er personlige og må ikke benyttes af andre. Ved konstatering af misbrug vil dit abonnement blive ophævet.

Du skal møde minimum 5 minutter før den bookede tid.

Har du glemt din telefon, kan du oplyse frisøren dit telefonnummer eller e-mail samt den personlige PIN kode, du har angivet i forbindelse med oprettelsen. Dermed kan frisøren registrere en klipning og/eller hårvask, såfremt du har et ledigt klip/hårvask tilgængeligt i dit abonnement.

UC er ikke ansvarlig for nedbrud eller tekniske problemer, herunder, men ikke begrænset til, nedbrud ved indscanning, tekniske fejl i UC’s app eller din egen smartphone.

6. Bestilling af tider

Tidsbestilling hos en frisør kan ske enten direkte ved online booking i UC’s app eller telefonisk via UC’s app. *OBS ikke alle saloner udbyder online booking via UC’s app. Hvilke frisører som udbyder online booking, fremgår af UC’s app og på UC’s hjemmeside.

Når du bestiller tid telefonisk, er du ansvarlig for at oplyse salonen om, at du har et UC-abonnement.

Hvis du booker i salonens eget online bookingsystem (og dermed ikke via UC’s app) betragtes det ikke som en UC-tidsbestilling og bestillingen er derfor ikke dækket af dit abonnement.

Dit abonnement hos UC giver ikke ret til andre ydelser hos frisøren end hvad der er beskrevet i denne samhandelsaftale.

7. Afmelding af tider

Afmelding af en bestilt tid skal ske minimum 4 timer før den bestilte tid. Det er abonnentens pligt enten at afmelde den bookede tid i UC’s app eller at kontakte frisøren telefonisk, eller ved personlig henvendelse, for at afmelde deres bookede tid. 

8. Manglende afmelding af tider og udeblivelse

Ved manglende afmelding indenfor tidsfristen i henhold til punkt 7 kan frisøren vælge at afkræve et klip i dit abonnement.

9. Betaling

Et abonnement hos UC kræver, at du er tilmeldt via app’en eller hjemmesiden og har angivet et gyldigt betalingskort.

For at vi kan hæve penge på dit betalingskort, reserverer vi ved tegning af abonnement 1 kr. på dit betalingskort. Vi hæver såedes ikke 1 kr, men reserverer blot beløbet for at vi er godkendte til at hæve fremtidige betalinger på de betalingskort du angiver.

Den første betaling betales ved indmeldelse. Herefter vil betalingen for næste periodes abonnement blive trukket på skæringsdatoen 1 måned efter den dato, hvor dit abonnement er oprettet. Du vil modtage en bekræftelse pr. e-mail, når vi har registreret oprettelsen. Din faktura vil være tilgængelig via hjemmesiden.

Hvis du får nyt kortnummer, kan du ændre dette ved at logge på din medlemsprofil via UC-hjemmesiden eller via vores app. Vi har ikke adgang til dine kortdata, og derfor skal du således selv opdatere disse.

10. Manglende betaling

Hvis betalingen for dit abonnement på dit angivne kreditkort ikke kan gennemføres, spærres dit abonnement, og du kan således ikke anvende klipninger i dit abonnement, købte ekstraklipninger eller hårvaske.

Du kan genaktivere dit abonnement ved at angive opdaterede kreditkortoplysninger i app’en eller via vores website på www.urbancut.dk

11. Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret ved køb af et abonnement regnet fra den dag, du købte abonnementet.

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du opsige dit abonnement inden for 14 dage fra abonnementets købsdato via dit personlige login på www.urbancut.dk under “Mit abonnement”.

Ved benyttelse af fortrydelsesretten indenfor 14 dage og såfremt du ikke har brugt et klip, vil dit abonnement blive bragt til ophør, og dit abonnement krediteres.

Ved benyttelse af fortrydelsesretten indenfor 14 dage og såfremt du har brugt et eller flere klip, vil dit abonnement blive bragt til ophør, og du vil blive trukket for et beløb svarende til prisen per klip i det abonnement du har købt. Har du tegnet et JustCut Premium abonnement vil du dog kun blive trukket for det antal klip du har brugt indenfor fortrydelsesretten.

Ved benyttelse af fortrydelsesretten såfremt du har brugt et eller flere klip, vil du blive trukket følgende:

  • JustCut abonnement: Beløb der svarer til 1,5 måneds abonnement
  • JustCut Plus abonnement: Beløb der svarer til 1 måneds abonnement
  • JustCut Premium abonnement: Beløb der svarer til en halv eller hel måneds abonnement (afhængigt af om du har brugt 1 eller 2 klip).
  • FullCut abonnement: Beløb der svarer til 1,5 måneds abonnement
  • FullCut Plus abonnement: Beløb der svarer til 1 måneds abonnement

Fortrydelsesretten tæller fra den dato, du har tilmeldt dig og ikke i forbindelse med skift af abonnement, hvis du er aktivt medlem.

12. Prisændringer og ændring af medlemsbetingelser

Som abonnent hos UC er du altid underlagt den seneste version af disse abonnementsbetingelser som du kan finde på https://urbancut.dk/da/handelsbetingelser

UC har ret til at foretage ændring af priser og abonnementsbetingelser. UC varsler alle prisændringer samt øvrige ændringer af abonnementsbetingelser pr. e-mail samt via app’en og hjemmesiden i så god tid, at du kan nå at opsige dit abonnement, inden ændringerne træder i kraft.

13. Opsigelse

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement med løbende abonnementsperiode + 1 måneds varsel til udgangen af den aktive abonnementsperiode.

Du kan opsige dit medlemskab via UC’s hjemmeside ved at logge ind på din personlige profil. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, påhviler det dig at bevise, at du har opsagt abonnementet.

Hvis du fx har tegnet dit abonnement den 15. april, opsiger dit medlemskab den 1. maj, ophører medlemskabet således endeligt den 15. juni.

I opsigelsesperioden indtil til endeligt ophør kan du stadig benytte klipninger som er frigivet i app’en. Vær opmærksom på at app’en efter endeligt ophør ikke længere kan bruges, inklusive eventuelt købte ekstraklipninger og hårvaske. 

14. Behandling af persondata

UC registrerer personoplysninger om dig i forbindelse med indgåelse af din abonnementsaftale med UC. UC er dataansvarlig for disse oplysninger.

Vi registrerer kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne administrere dit abonnement.

UC registrerer følgende typer af oplysninger om dig: Fornavn, efternavn, email og telefonnummer. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål end opfyldelse af den indgåede medlemsaftale mellem dig og UC.

Oplysningerne opbevares i 36 måneder efter dit abonnements ophør. UC videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand, medmindre dette er pålagt UC ved lov.

Spørgsmål, henvendelser og klager vedrørende UC’s behandling af dine personoplysninger kan ske til UC, på [email protected].

Klager over UC’s behandling af dine personoplysninger kan desuden ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

I forbindelse med administration af dit abonnement benytter UC nogle databehandlere, som derigennem får adgang til dine personoplysninger. Alle samarbejdsaftaler med databehandlere er indgået på baggrund af en databehandleraftale, hvor databehandleren alene håndterer dine personoplysninger efter instruks fra UC og således også kun til de specifikke formål, som UC har fastlagt.

Databehandlerne er desuden underlagt samme sikkerhedskrav som UC, og dine personoplysninger behandles derfor altid fortroligt.

UC har truffet passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie, samt ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os.

Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan altid tilbagekalde det samtykke, du har givet UC i forbindelse med din abonnementsaftale.

Spørgsmål, henvendelser vedr. dine rettigheder og klager vedrørende UC’s behandling af dine personoplysninger kan ske til UC, på [email protected].

Klager over UC’s behandling af dine personoplysninger kan desuden ske til Datatilsynet, Carl Jacobsnes Vej 35, 2500 Valby. Tlf. 33193200. [email protected]

15. Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb af abonnement, skal du rette henvendelse til vores medlemsservice på e-mail [email protected].

Du har desuden mulighed for at klage over dit køb hos UC, ved at indbringe en klage for Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, på www.forbrug.dk.

Du kan også vælge at indbringe din klage på EU’s online klageportal (”Onlineplatformen”) på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Onlineplatformen indeholder informationer om dine muligheder for en udenretlig tvistbilæggelse af din klage. Du kan kun anvende Onlineplatformen, hvis du er forbruger bosiddende i et andet EU-land. Hvis du indsender din er klage til EU’s online klageportal, skal du angive vores e-mailadresse [email protected]

16. Lovvalg og værneting

Alle køb omfattet af disse abonnementsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. 

17. Kontaktinformation

Har du spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er du altid velkommen til at kontakte os på [email protected]